09-05-2013 

Don't be evil website

Het kunstenaarscollectief Stichting Rosa stelde samen met Stichting Electron een expositie samen met als uitgangspunt het alziend oog, ofwel het panoptic

De vijf leden van Stichting Rosa toonden hierin hun eigen werk in combinatie met werken van 10 uitgenodigde kunstenaars. 

Is de kunstenaar schuldig? Of is zijn status verheven? Dient hij zich te conformeren of is juist dat een doodzonde? Deze en andere vragen komen voort uit het uitgangspunt van het alziend oog, oftewel het panopticum. Het panoptisme als metafoor voor de disciplinering van de samenleving. Iedereen in het keurslijf met op zijn tijd een geweldsuitbarsting. En wat doet de beeldende kunst in dit theater? 

Niet geheel toevallig is er gekozen voor de titel 'Don’t be evil', het offieuze motto van Google. Het internet is een modern panopticum waarin helaas niet iedereen zich bewust is van het feit dat het een openbare ruimte is zonder echte privacy. 

Naar aanleiding van de expositie ‘Don’t be evil’ is er een website gelanceerd. Volledig volgens het denkbeeld van de tentoonstelling:www.dont-be-evil.nl

De expositie werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de gemeente Breda en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

 

 

 

Beste Don't Be Evil expositie 5